Čakry

Co vlastně čakry jsou a na jakém principu fungují?

Mnoho lidí se ptá, co to vlastně čakry jsou a zda je mají také. Čakry má každý žijící člověk, protože kdyby je neměl, nemohla by jeho fyzická schránka fungovat. Ale ne každý je ochoten toto přijmout jako fakt. Čakry jsou energetická centra, která přirovnáváme k přírodním živlům (tattvám): tak jako naši existenci podporuje životadárná země, voda, oheň, vzduch, éter, stejně tak je naše tělo životně ovlivněno funkcí jednotlivých čaker.

Čakry mají hned několik funkcí a přitom si můžeme říci, co může být důležitější než to, že nás dělají živými. Ovšem to je jen výsledek jejich funkčnosti. Tato jednotlivá centra tedy dokážou vsakovat, zpracovat a následně rozvádět energii, neboli pránu, do různých částí těla. Dodávají energii, tedy vitalizují a kontrolují správné fungování všech orgánů uložených vně a každé naší části.

Díky stimulaci čaker lze ovlivňovat endokrinní systém. Lze říci, že čakry znamenají sílu na energetické úrovni a endokrinní žlázy jsou tatáž síla, ale z pohledu fyzické úrovně. Některé čakry jsou centry našich psychických schopností a jejich aktivací lze otevřít bránu neomezených duchovních možností, takzvaných siddhi, kdy jsme například schopni vnímat jemnohmotné energie, vidět auru, využívat jasnoslyšení, apod.

Těchto energetických center se v těle nachází nesmírně mnoho. A říkáme si, kde jsou a jak je můžeme ovlivnit? Pozitivní ovlivňování takového množství center se nám zdá být téměř nemožné, a proto se zabýváme převážně hlavními centry. V těle se tedy nachází hlavní a vedlejší čakry, stejně tak jako nám jsou známy hlavní a vedlejší vnitřní orgány – i to má podstatnou spojitost.

V sanskrtu znamená slovo čakra kolo nebo vír a to z toho důvodu, že přesně takto jsou popisovány, když jsou spatřeny. Každou jednotlivou čakru můžeme znázornit různým počtem okvětních lístků, od dvou po nespočet listů u sedmé čakry. Jejich rozdělení na lístky květu znázorňuje kanály energie, neboli nádís, které tělem proudí. Je jich mnoho, avšak centrální drahou je šušumna – spojuje kořenou čakru s korunní čakrou na temeni hlavy. Dále je to jinová introvertní dráha idy – vychází z levé strany kořenové čakry, prochází oblastí páteře až do levé nosní dírky. Pingala je janová extrovertní energetická dráha vystupující po pravé straně z kořenové čakry po páteři směrem k pravé nosní dírce.

Tato hlavní energetická centra jsou umístěna v pomyslném směru svislé osy vedené středem našeho těla. Z některých zdrojů se dozvídám o systému jedenácti čaker (kniha Léčení pránou – věda a umění pránického léčení od Choa Kok Sui), většina autorů se však zmiňuje o sedmi hlavních čakrách (např. kniha Průvodce Reiki – kompletní průvodce ke starobylému léčebnému umění od Diane Steinové). Můžeme brát v potaz také osmou čakru, zvanou Bindu, ale tím, že není příliš prozkoumaná, se o ní málokdo zmiňuje. Systém hlavních čaker tedy začíná dole – pod kostrčí – zde počítáme s první čakrou života, následuje druhá čakra umístěná přibližně v oblasti podbřišku, třetí čakra solar plexu ve středu našeho těla, čtvrtá čakra srdeční, pátá čakra komunikační je umístěna v oblasti krku, šestou čakru si při meditaci představujeme ve spodní části čela mezi očima, a sedmá čakra se otevírá těsně na vrcholku hlavy.

Je velice důležité udržovat čakry v harmonii, a tělo, jako jejich schránku, v co možná nejlepším stavu, aby mohla životadárná energie proudit volně celým tělem. Je to samozřejmě také vhodně zvolený životný styl (cvičení, strava, vyhýbání se škodlivinám, apod.), ale podle mého je nejdůležitější pozitivní a konstruktivní myšlení, protože tím si tvoříme svět. Veškeré negativní myšlenky, které zkonstruujeme ve svých hlavách nebo veškeré negativní pocity a postoje, jednoduše programy, které zároveň přijímáme za své ze svého okolí, mohou omezit nás, naši energii, čakry, tedy v závěru naše tělo. Čím více programů za svůj život nasbíráme, nebo si také některé přinese naše duše již z minulých životů, tím hůře mohou naše čakry pracovat, vznikají různé blokády a to se projeví na fyzickém těle jako ztráta vitality, bolest, dále jako nemoc, až najednou schránka bez dostatku vitální energie vyhasíná. Proto je tak důležité a prospěšné znát funkce jednotlivých čaker.

Očista čaker

Je důležité udržovat jednotlivé čakry v rovnováze, aby naše těla mohla zdravě fungovat. Je řada technik, od jednoduchých po složité, jak dosáhnout harmonie nebo ji znovu získat při jakémkoliv problému.

Velice nápomocná pro celé tělo je nejstarší rozcvička světa Súrja Namarkar, vhodná je ke zklidnění také introvertní rozcvička Pozdrav Měsící, dále pak Tibetské rity. Pro každou čakru jsou vhodné různé ásány, někdy se opakující, dále pak mudry rukou, či kryje.

Nesmírně důležité je také provádění pránajámy s jednotlivými mantrami, které čakrám náleží. Jedním z opravdu rychle účinných cvičení je vnitřní pránajáma – mi vždy pomohla nahrávka nazvaná Léčivá koupel vesmíru.

Dozvěděla jsem se také o zajímavém a účinném cvičení pocházejícím od Paramhanse svámí Mahéšvaránandy, kdy rukou pohybujeme ve směru hodinových ručiček nad oblastí jednotlivých čaker po dobu asi 4 minut po celý měsíc. Nebo je také velice efektivní rozhánění prány popsané Choa Kok Sui, kdy cítíme v určité oblasti bolest, a rukou nad tímto místem pohybujeme intenzivně, jak bychom čistili hadříkem okno – energie zde nahromaděná nebo chybějící zde může pak snadněji proudit.

Zdroje:

 

ANATOMIE JÓGY, L. Kovalová, Z. Šebesta

PÁTÉ SETKÁNÍ S JÓGOU, L. Kovalová, Z. Šebesta

SKRYTÉ SÍLY V ČLOVĚKU, Paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda

LÉČENÍ PRÁNOU – VĚDA A UMĚNÍ PRÁNICKÉHO LÉČENÍ, Choa Kok Sui

REIKI – KOMPLETNÍ PRŮVODCE KE STAROBYLÉMU LÉČEBNÉMU UMĚNÍ, Diane Steinová

PSYCHOGRAFIE, Marie Machková

http://chakrasjourney.com/bindu-chakra.html

Shamballa - zasvěcení, meditace


Žij šťastně - vesmír je ti otevřený, protože je multidimenzionální


Kontakt

Zasvěcení do Shambally
Kateřina Lívia Rajs
74088807

Bankovní účet :
1268157038 / 3030

IBAN pro SEPA platby v EUR:
CZ6530300000001268157038

BIC (SWIFT) kód:
AIRACZPP

GoPay