Vítejte v Shamballe 1024+

Zasvěcení do Šambaly 1024, 2002, 3110, 12D, Kristovy a Buddha Shambally

Shamballa - mistrovské symboly

Jakmile integrujete všechny 4 stupně Shambally 1024, tak se Shamballa stává celistvou a lze s ní uceleně pracovat. Další mistrovské symboly se vám tímto zpřístupní formou navazujících zasvěcení. Zasvěcení do všech 4 stupňů Shambally 1024 je vhodné i když nemáte zájem do Shambally zasvěcovat další lidi.

Každé další zasvěcení do Shambally označované jako např. Shamballa 2002, Shamballa 3110Shamballa 12DKristova Shamballa a Buddhova Shamballa jsou rozšíření o další mistrovské symboly, navýšení vibrací, zesílení intenzity i povznesení samotné energie.

V každé verzi Shambally přidávám svým žákům ještě další individuální symboly navíc, na které jste připravení. Díky tomu se vaše schopnost pracovat s energií dále vytříbí, dochází k hlubšímu duchovnímu růstu a pozvedne se celková úroveň vašeho vědomí. Jinými slovy: zkrátka vždy dostanete ode mě navíc symboly podle toho, na co jste připraveni...

Symboly mocné mohou být v ledačem nápomocné. Slouží k propojení z rovin jinak lidem nepřístupným. Energie z dalekých končin a dimenzí různých tak proudit zde mohou a některým z vás rozpomenout se na to, kdo jste, pomohou. Jak už víte, ze Země nepocházíte. Z daleka jste přišli zde, učit se zase něco nové. Někdy utéci zpět domů toužíte, ale to teď ještě nesmíte. Díky těmto energiím se domovům svým přiblížíte a chybějící esence doplníte. Hlavně zodpovědní buďte, ať se jednou za své činy stydět nemusíte.

O lektorovi

Martin Ospalík

 

martin-ospalik-reiki-3.png

 

Vaším lektorem bude Martin Ospalík, Velmistr Shambally, Reiki a dalších směrů duchovního růstu.

Praxi výuky Shambally a Reiki mám od roku 2010, předtím jsem se věnoval ještě léčitelství a meditacím.

Díky velkému probuzení jsem v životě brzy pochopil, kterou cestou se vydat a jaké dary mi Vesmír k tomu propůjčil.

Poznání je mou životní cestou. A pomoc druhým při jejich vlastním poznání, léčení a duchovním růstu jsem přijal za své poslání.

Vesmír mi vždy posílá právě ty lidičky, kterým mám, co předat. A kdo ví, třeba se z minulých životů už známe. Náhody? Ty neexistují...

Co ode mě získáte ke každému zasvěcení:

  • studijní materiály (E-book)
  • kvalitní zasvěcení na dálku (v ceně je také příprava mistra a vyčištění blokujících energií žáka před zasvěcením)
  • zasvěcení ode mě si můžete zopakovat tolikrát, kolikrát jen budete chtít, abyste byli spokojení s tím, jak energii vnímáte a dosáhli ideální kvality energie
  • možnost konzultovat Vaše dotazy e-mailem a telefonicky ZDARMA a bez dalších omezení