Shamballa - mistrovské symboly

Jakmile integrujete všechny 4 stupně Shambally 1024, tak se Shamballa stává celistvou a lze s ní uceleně pracovat. Další mistrovské symboly se vám tímto zpřístupní formou navazujících zasvěcení. Zasvěcení do všech 4 stupňů Shambally 1024 je vhodné i když nemáte zájem do Shambally zasvěcovat.

Každé další zasvěcení do Shambally označované jako např. Shamballa 2002, Shamballa 3110Shamballa 12D, Kristova Shamballa a Buddha Shamballa jsou rozšíření o další mistrovské symboly, navýšení vibrací, zesílení intenzity i povznesení samotné energie.

V každé verzi Shambally přidávám svým žákům ještě další individuální symboly navíc, na které jste připravení. Díky tomu se vaše schopnost pracovat s energií dále vytříbí, dochází k hlubšímu duchovnímu růstu a pozvedne se celková úroveň vašeho vědomí. Jinými slovy: zkrátka vždy dostanete ode mě navíc symboly podle toho, na co jste připraveni...

Symboly mocné mohou být v ledačem nápomocné. Slouží k propojení z rovin jinak lidem nepřístupným. Energie z dalekých končin a dimenzí různých tak proudit zde mohou a některým z vás rozpomenout se na to, kdo jste, pomohou. Jak už víte, ze Země nepocházíte. Z daleka jste přišli zde, učit se zase něco nové. Někdy utéci zpět domů toužíte, ale to teď ještě nesmíte. Díky těmto energiím se domovům svým přiblížíte a chybějící esence doplníte. Hlavně zodpovědní buďte, ať se jednou za své činy stydět nemusíte.

Shamballa 1024

zasvěcení na dálku


Oblíbené odkazy