Shamballa [Šambala] » Shamballa 1024

Shamballa - zasvěcení osobně i na dálku

Energie Shamballa [Šambala] je tady pro nás pro všechny, kteří chceme přijímat z Vesmíru všechno, co se nabízí - jde o absolutní štěstí, radost, bezpodmínečnou lásku a hojnost ve formě každodenních radostí, proudu inspirace, bohatství i peněz. Díky zákonu rezonance se nám splní cokoliv, co si přejeme. Stačí se svými vibracemi pracovat tak, abychom neměli mezery mezi tím, co chceme a tím, kým právě jsme. Spolehlivým ukazatelem jsou naše pocity - skrze ně si můžeme všimnout svých myšlenek a následně je upravit tak, abychom opustili starou energii. Díky tomu získáme novou energii, dostaneme se do vyšších vibrací a tím urychlíme realizaci svých přání.

Zasvěcení do Shambally na dálku - každý týden, po domluvě kdykoliv.
Přečtěte si ohlasy na zasvěcení od klientů.

Úplňková meditace se Shamballou (lze i zdarma).

Nejsnazší cestou je stát se šťastnou bytostí nezávisle na čemkoliv, protože opravdu šťastnými nás nemohou udělat žádné situace, věci ani lidé. Na své vibrační cestě štěstí se s nimi můžeme potkávat a sdílet - můžeme jim ukázat cestu a pomoci jim, aby ji viděli také, pokud je vhodná i pro ně, ale nemůžeme jít za ně. Někdy se nám totiž naše štěstí jeví jako to nejlepší pro všechny, ale co my víme, co je pro druhého štěstí a proč vlastně prožívá to, co právě prožívá... Vlastní štěstí pozná každý sám - nemusíme soudit ani hodnotit ostatní, ale můžeme je maximálně podpořit. Můžeme je podpořit i přesto, že nesouhlasíme s jejich jednáním, protože oni se na svých činech učí. Vesmír je plný lásky a svobody, dopřejte ji sobě i ostatním.

Vše kolem nás je vibrační pole, které se skládá z energie. Některé energie nás přitahují více, některé méně. Důležité je zůstat v souladu se svým zdrojem - objevit skrze svůj zdroj, že jste bytosti, které mohou tvořit cokoliv. Smyslem je získat svobodu teď a tady. O svobodě však máme mnohdy mylné představy. A když už si myslíme, že máme svobodu a že jí žijeme, můžeme odhalit, že to byla jen iluze. Napojením na zdroj lásky a pravdy získáte i větší sebereflexi a budete vědět, co opravdu chcete. Nic z toho, co už k vám nepatří, s vámi nebude dále zůstávát. O co více si budete všímat změn, o to více vás vesmír podpoří ve vaší proměně.

Na své cestě jsem se setkala s mnoha lidmi, jež pracují a předávají energii Zdroje dále. Nejvíce souzním s Abraham Hicks, která vibračně vyladí do energie Zdroje a přijímání (https://www.youtube.com/watch?v=HeWfES8TcJ0), nebo Luise L.Hay (https://www.youtube.com/watch?v=54Az3MKoCGw), která vychází z příčin a ladí do stavu sebelásky tady a ted´.

Ze Zdroje Vesmíru můžeme čerpat různé vibrační energie, např. známou starodávnou energii Reiki, která využívá mnoha symbolů k podpoření našeho záměru (žití ve štěstí a spokojenosti). V Shamballe jsou tyto symboly přenášeny automaticky ze Zdroje přímo do aury klienta, protože je jich příliš mnoho na to, abychom si je všechny pamatovali. Výběr symbolů je ponechán na Vyšším Já a Mistrech Shambally - vždy je předáno právě to, co je potřeba. Tyto symboly nastartují transformaci, která může probíhat několik dnů až týdnů. Čas potřebný k vyřešení konkrétního problému se odvíjí od celkového stavu klienta. Při práci se Shamballou se používají pouze čtyři pozice rukou na hlavě + jedna pozice na ramenou - energie je inteligentní a sama si najde místo, kde má působit.

Shamballa 1024 [Šambala] obsahuje 1024 základních symbolů a je rozdělena na 4. stupně. Při každém zasvěcení je do aury zasvěcovaného předáno 256 symbolů. Po zasvěcení do prvního stupně můžete začít pracovat na sobě a pomáhat i ostatním, dokonce i na dálku. Druhý a třetí stupeň zvětšuje množství energie, které přes vás může procházet. Poslední stupeň je mistrovský - po jeho absolvování můžete zasvěcovat. Energetický systém Shamballa je jeden velký celek, který se skládá z 1024 základních symbolů a tisíců dalších mistrovských symbolů.

Shamballa - zasvěcení, meditace


Žij šťastně - vesmír je ti otevřený, protože je multidimenzionální


Kontakt

Zasvěcení do Shambally
Kateřina Lívia Rajs
74088807

Bankovní účet :
1268157038 / 3030

IBAN pro SEPA platby v EUR:
CZ6530300000001268157038

BIC (SWIFT) kód:
AIRACZPP

GoPay